Arixiu experiències COVID-19

“Retrats d’un confinament”

 

Arxiu experiències de la quarantena:

Elaborar un arxiu gràfic i documental de com la ciutadania està vivint l’experiència del confinament recompilant tot allò que la població vulga compartir amb la resta. Aquest arxiu comprendria diferents materials, vídeo, àudio, fotografies, escrits… Que es classificarien i organitzarien seguint diferents ítems.

Arxiu de preguntes

Associat a l’arxiu d’experiències, elaborem aquesta opció. Consistiria en proposar una sèrie de qüestions a la població per tal que ens les responguen en format vídeo, àudio o text. Exemples: Què és allò que més enyores? Com ha canviat la teua vida? Com et sents tacada/tancat a casa? Quins han estat els moments més bonics d’aquest confinament? Com ha sigut la relació de veïnat? Què és allò que desitges fer en poder eixir de casa?, etc. 

Arxiu de transició

Recollir i arxivar com la ciutadania viu la transició cap a la normalitat. Recollir les primeres experiències fora de casa, els xiquets i les xiquetes al carrer, les persones realitzant allò que més desitjaven poder fer en eixir, etc. Es tracta de fer un seguiment del procés i generar un arxiu de contingut classificat i organitzat. Aquesta proposta permetria tenir una perspectiva temporal de l’experiència en el futur.

Perspectiva de futur

La possibilitat de fer un documental temàtic amb les diferents propostes, o un documental que incloga elements dels tres arxius. A més a més oferim, també, ampliar aquest contingut realitzant entrevistes a posteriori a persones de diferents edats i diferents situacions per tal de tenir un ventall que mostre com la nostra població ha viscut, ha fet front i ha seguit endavant en aquesta situació històrica mai viscuda.